PARTNER WEBU

AutoservisniTechnika.cz nabízí kompletní sortiment vybavení pro autoservisy a pneuservisy. V nabídce nalezente zvedáky všech typů, nechybí ani hydraulický zvedák. Obchod nabízí také zboží jako vyvažovačka nebo zouvačka.

Pracovní úrazy - odškodnění, náhrada mzdy

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem však není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, přísluší odškodné za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením případně i za věcnou škodu.

Podle vyhlášky 125/1993 Sb. ministerstva financí mají všichni zaměstnavatelé povinnost mít s pojišťovnou Kooperativa a.s. sjednané zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Toto zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele. Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Pojišťovna však nehradí škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními předpisy. V takových případech je nezbytné, aby poškozený poskytl společnosti EvCO stejnopis pracovní smlouvy, v níž se zaměstnavatel zavázal k nadstandardnímu odškodnění pracovních úrazů.

Kontaktujte nás
Pověřte získáním odškodnění pracovního úrazu profesionály v oboru, společnost EvCO.

Doporučujeme: Výroba a prodej palivového dřeva s rozvozem po okolí. | Dřevěné peletky s rozvozem až k vašemu kotli. | Společnost Bened provádí kompletní realizace zahrad od návrhu až po následnou údržbu. | Prodáváme pytlované uhlí, dále pak dřevěné brikety a v zimních měsících také posypovou sůl s dopravou zdarma po celé ČR.

© 2010 Webdesign Proclient s.r.o. | Odskodne.eu - kancelář Olomouc, působnost celá ČR